Nieuws

MUSEUM HET PETERSHUIS ONTVANGT LEGAAT
Kunstenaar Jurriën Dibbits laat huis en schilderijen naFoto's Gerard Kruijsen


 

Op 30 november 2016 overleed zeer plotseling de in Gennep woonachtige kunstenaar Jurriën Joseph Dibbits (20 juni 1945, Nijmegen). Dibbits was een woord- en beeldkunstenaar, die tekst, beeld en muziek op unieke wijze met elkaar wist te verbinden. Hij blijkt zijn woonhuis Maasstraat 9 en de daarin aanwezige kunst te hebben nagelaten aan Museum Het Petershuis. De Professor Johan Peters Stichting, exploitant van het museum, heeft het legaat inmiddels aanvaard.

Aan het legaat is de voorwaarde verbonden dat de opbrengst ten goede komt aan de culturele doelstellingen van het museum en dat de door Jurriën J. Dibbits nagelaten – en door hem vervaardigde - kunstwerken in stand worden gehouden. Ze mogen overigens wel worden verkocht. Op dit moment wordt het werk gecatalogiseerd. In de zomer van 2018 wordt de collectie bij wijze van eerbetoon aan de kunstenaar tentoongesteld. Het pand Maasstraat 9 is in het openbaar te koop aangeboden en inmiddels verkocht. De netto-opbrengst van het legaat wordt gestort in een bestemmingsreserve voor de instandhouding en eventuele uitbreiding van het museum en de daarin getoonde collectie.